Hội thảo khoa học

Tọa đàm “Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời  Tổng thống Donald Trump và Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương” (FOIP)
Tọa đàm “Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương” (FOIP)

Ngày 05/11/2019 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam (VPDS) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức...Đọc Thêm

Tọa đàm “Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc” (BRI)
Tọa đàm “Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc” (BRI)

Ngày 24/09/2019 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam (VPDS) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức...Đọc Thêm

TỌA ĐÀM: TIỂU VÙNG MÊ CÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM
TỌA ĐÀM: TIỂU VÙNG MÊ CÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Ngày 24/5/2019 tại trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (VPDS) đã tổ chức buổi tọa đàm “Tiểu...Đọc Thêm