Tin tức & sự kiện

Tọa đàm “Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời  Tổng thống Donald Trump và Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương” (FOIP)
12
Th11
Tọa đàm “Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương” (FOIP)

Ngày 05/11/2019 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam (VPDS) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức...

Hội thảo khoa học

Tọa đàm “Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương” (FOIP)

Ngày 05/11/2019 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam (VPDS) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức...

TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO

Tập huấn Xây dựng và Phát triển tổ chức cho Liên hiệp địa phương
Th10
2019
23
Tập huấn Xây dựng và Phát triển tổ chức cho Liên hiệp địa phương

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ tới các quốc gia và phong trào nhân dân các nước, công tác đối ngoại nhân dân nói chung và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị...Xem thêm

Tập huấn về công tác Đối ngoại nhân dân tại TP. Cần Thơ
Th07
2019
24
Tập huấn về công tác Đối ngoại nhân dân tại TP. Cần Thơ
By: vpdsadmin | TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO | 0 bình luận

TĐO- Ngày 18/4/2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc VUFO) tổ chức Hội nghị...Xem thêm